This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Akademia statystyki i metrologii– w przygotowaniu

wybierz moduł:

Specjalista z walidacji i oceny niepewności

Podstawy statystyki laboratoryjnej – powtórzenie i ćwiczenia

Czas trwania- 2 dni

Poznaj program

Walidacja/weryfikacja

Czas trwania- 2 dni

Ocena niepewności

Czas trwania- 2 dni

 • Wykłady 
 • Warsztaty (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 

Specjalista metrologii i kompetencji technicznych

Podstawy statystyczne

Czas trwania- 2 dni

 

Potwierdzenie ważności wyników – karty Showarda, badania biegłości

Czas trwania- 2 dni

Metrologia, Nadzór nad wyposażeniem

Czas trwania- 2 dni

 

 • Wykłady 
 • Warsztaty (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 

Akademia analiz klasycznych

 

– w przygotowaniu

wybierz moduł:

Specjalista ds. Analiz Klasycznych

Przygotowanie próbek do badań klasycznych

Wybór, weryfikacja oraz walidacja metod klasycznych ( metody wagowe, potencjometryczne, miareczkowanie, spektrofotometryczne)

Warsztaty w laboratorium

 • Wykłady 
 • Warsztaty (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 

Akademia analiz instrumentalnych

 

– w przygotowaniu

wybierz moduł:

Specjalista ds. analiz z zakresu spektrometrii absorpcji i emisji atomowej

Przygotowanie próbek do badań instrumentalnych w zależności od rodzaju wykonywanych badań. Metody ekstrakcyjne, mineralizacja mokra i sucha w systemach otwartych i zamkniętych.

Praktyczne podejście do analiz AAS ( wybór metody wraz z właściwą specyfikacją zakupów, weryfikacja, kompetencje personelu).

Walidacja, szacowanie niepewności, plany potwierdzenia ważności wyników badań wraz z praktycznym zastosowaniem

Szkolenie- warsztaty praktyczne w laboratorium

 • Wykłady 
 • Warsztaty (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 

Specjalista ds. Chromatografii cieczowej
i jonowej

 • Wykłady 
 • Warsztaty (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 

Specjalista ds. Chromatografii gazowej

 • Wykłady 
 • Warsztaty (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem.