Wybierz drogę do swojego wymarzonego zawodu. Poznaj i pokochaj

Akademia zarządzania wg. 17025

Audytor wewnętrzny

Szkolenie wstępne dla pracowników rozpoczynających pracę lub posiadających krótki staż pracy w laboratorium z wdrożoną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  lub laboratorium przygotowującym się do wdrożenia normy, którzy chcą zostać audytorem wewnętrznym. 

Czas trwania- 2 dni

Poznaj program

Dla osób, które ukończyły poziom I i pracowników znających normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,  którzy chcą zostać auditorami wewnętrznymi. 

Na tym etapie możesz dołączyć do programu jeżeli już jesteś pracownikiem laboratorium akredytowanego, dobrze znasz normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i chcesz ugruntować swoją wiedzę do poziomu specjalisty. 

Czas trwania- 2 dni

Poznaj program 

Dla osób, które ukończyły poziom II. Osoby chętne będą mogły przystąpić do egzaminu na audytora wewnętrznego. 

Czas trwania- 3 dni

Poznaj program

 • Wykłady 
 • Warsztaty 
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 

Kierownik ds. Jakości

Szkolenie wstępne dla pracowników rozpoczynających pracę lub posiadających krótki staż pracy w laboratorium z wdrożoną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  lub laboratorium przygotowującym się do wdrożenia normy. 

Czas trwania- 2 dni

Poznaj program

Dla osób, które ukończyły poziom I, pracowników działu jakości, personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, osób, które planują dalszy rozwój i aspirują do roli kierownika ds. jakości.

Na tym etapie możesz dołączyć do programu jeżeli już jesteś pracownikiem laboratorium akredytowanego, dobrze znasz normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i chcesz ugruntować swoją wiedzę do poziomu specjalisty. 

Czas trwania- 3 dni

Poznaj program

Dla osób, które ukończyły poziom II.

Czas trwania- 3 dni

Poznaj program

 • Wykłady 
 • Warsztaty 
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 

Akademia mikrobiologii

Szkolenie wstępne dla pracowników rozpoczynających pracę lub posiadających krótki staż w laboratorium mikrobiologicznym.

Poznaj program i zasady (czytaj więcej)

Dla osób, które ukończyły poziom I i pracowników (analityków) wykonujących badania mikrobiologiczne. 

Na tym etapie możesz dołączyć do programu jeżeli już jesteś analitykiem, wykonujesz badania i chcesz ugruntować swoją wiedzę do poziomu specjalisty. 

Poznaj program (czytaj więcej)

Dla osób, które ukończyły poziom II. 

 • Wykłady 
 • Warsztaty (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 
 • Wykłady 
 • Warsztaty (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe)
 • Testy wiedzy 
 • Pytania oraz konsultacje z Ekspertem. 

Rozpocznij zdobywanie kompetencji.